Εκτύπωση

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία με την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών και το κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού δικαίου - Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων διοργανώνουν την Ημερίδα με θέμα: Εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων-Προκλήσεις για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πρόσκληση εδώ και το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.